Ambulatorium kardiologiczne

Stowarzyszenie wraz z ambulatorium istnieje (w obecnej formie) od 1991 roku lecz doświadczenie personelu w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia sięga wielu lat wstecz. Wzorujemy się na sposobie prowadzenia pacjentów kardiologicznych zapoczątkowanym przez Dr Lecha Ziółkowskiego. Sprawujemy stałą opiekę kardiologiczną nad grupą kilkuset pacjentów - część z nich (po zawale mięśnia serca) pozostaje w obserwacji od ponad 20 lat.

tablica

Zajmujemy się także pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą wieńcową bez przebytego zawału serca, z wadami serca oraz z konsekwencjami tych schorzeń (niewydolność serca, arytmia). Szczególną grupę pacjentów stanowią osoby z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (nadwaga, palenie tytoniu, podwyższone stężenie cholesterolu, cukru we krwi) oraz obciążone stresami (praca!) lub wywiadem rodzinnym (choroby układu krążenia u rodziców, rodzeństwa).

Działania profilaktyczne u tych osób zmierzają do ustalenia czynników ryzyka oraz do:

  • modyfikowania tychże poprzez wskazania dotyczące diety, aktywności fizycznej, potrzeby przeprowadzania stosownych badań i motywowania do działania w tym zakresie,
  • ewentualnego stosowania leków.